Sổ mơ - Giải mộng lô đề

Sổ mơ - Trang 1

Số thứ tự Giấc mơ Bộ số
1  Giải mã giấc mơ Bát đĩa 85 - 87
2  Giải mã giấc mơ Bẹp lốp xe 58 - 98
3  Giải mã giấc mơ Bị mẹ chửi 16 - 37
4  Giải mã giấc mơ Bị phạt 51 - 56
5  Giải mã giấc mơ Bơi lội 83 - 38 - 63 - 28
6  Giải mã giấc mơ Bom đạn 22 - 62
7  Giải mã giấc mơ Bóng bàn 15 - 95 - 49
8  Giải mã giấc mơ Bóng đen 58
9  Giải mã giấc mơ Bông hoa 39
10  Giải mã giấc mơ Bóng ma 72 - 85
11  Giải mã giấc mơ Bóng rổ 02
12  Giải mã giấc mơ Bông sen 24 - 74
13  Giải mã giấc mơ Bươm bướm 26 - 62
14  Giải mã giấc mơ Buồng cau 10 - 30 - 70 - 75
15  Giải mã giấc mơ Cá cảnh 40
16  Giải mã giấc mơ Cá chép 58
17  Giải mã giấc mơ Cá chuồn 76
18  Giải mã giấc mơ Cá rô 20 - 40 - 82
19  Giải mã giấc mơ Cá sấu 89
20  Giải mã giấc mơ Cá trê 48
21  Giải mã giấc mơ Cá vàng 20 - 29
22  Giải mã giấc mơ Cái chén 93
23  Giải mã giấc mơ Cái chổi 85 - 93
24  Giải mã giấc mơ Cái ghế 49 - 68
25  Giải mã giấc mơ Cái giếng 92 - 29
26  Giải mã giấc mơ Cái kính 85
27  Giải mã giấc mơ Chơi xuân 19 - 39
28 Bà chết sống lại 93 - 96
29 Bà vãi 36 - 76
30 Bài có tứ quý 63 - 64
31 Bàn ăn bầy đẹp 06
32 Bắn bị thương 48
33 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
34 Bè gỗ 19 - 69
35 Bốn người khiêng quan tài 43 - 44 - 54
36 Chó đuổi chạy xuống ao 68
37 Dọn nhà vệ sinh 26 - 62
38 Dông bão 08
39 Dùng lửa đốt súc vật 48
40 Dương vật 21 - 12 - 51
41 Đắm thuyền trong ao 38 - 54
42 Đánh cược 27 - 72
43 Đi ỉa 86 - 98
44 Đi ỉa đông người 08 - 09
45 Đi làm 01 - 21 - 26
46 Đi làm 01 - 21 - 26
47 Đi lễ 12 - 21
48 Đi lễ 12 - 21
49 Đi mua giầy 56 - 06
50 Đi mua giầy 56 - 06
51 Đi phà qua sông 17 - 18
52 Đi phà qua sông 17 - 18
53 Đi tàu 39 - 87 - 78
54 Đi tàu 39 - 87 - 78
55 Đi thi 26
56 Đi thuyền 23 - 59 - 93 - 39
57 Đi thuyền 23 - 59 - 93 - 39
58 Đi trên sông 15 - 05
59 Đi trên sông 15 - 05
60 Đi vắng 05 - 20 - 25
61 Đi về gặp mưa 08 - 70 - 07
62 Đi xa đánh nhau 93 - 39
63 Đi xa ngoại tình 23 - 59
64 Đi xe cúp 85 - 57
65 Đỉa bám đầy người 28 - 11
66 Đỉa bán vào chân 29
67 Đỉa cắn người 58
68 Địa ngục 94 - 95
69 Địa ngục 94 - 95
70 Đôi chim bồ câu 02 - 22
71 Đôi giày ba ta 02 - 03
72 Đôi vẹt 83 - 87
73 Động chạm của kín của đàn bà 65 - 63
74 Đốt lò sưởi 03 - 37
75 Đưa tang 27 - 72
76 Đứng trên mái nhà 46 - 64
77 Được bạc 82
78 Được của 53 - 78 - 80
79 Được tiền chia hai 05 - 50
80 Được vàng 01 - 10 - 15 - 75
81 Đuổi bắt 15 - 57 - 72
82 Et xăng 64 - 74
83 Gà con 07 - 08
84 Gà thịt rồi 28 - 36
85 Gái đẹp 38 - 83
86 Gải mã giẫ mơ Cái thìa 63
87 Gải mã giẫ mơ Cào cào 53
88 Gải mã giẫ mơ Cắt tóc 82 - 83 - 85
89 Gải mã giẫ mơ Câu cá ao hồ 08 - 80 - 85
90 Gải mã giẫ mơ Câu được cá 83 - 33
91 Gải mã giẫ mơ Cầu vồng 04 - 40 - 45
92 Gải mã giẫ mơ Cây cổ thụ 50 - 54
93 Gải mã giẫ mơ Cây khế 07 - 70
94 Gải mã giẫ mơ Chai lọ 34 - 50
95 Gải mã giẫ mơ Chăn gối 46 - 47 - 70
96 Gải mã giẫ mơ Chảy máu 08 - 19 - 29 - 69
97 Gải mã giấc mơ Cháy nhà 05 - 43 - 67
98 Gải mã giấc mơ Chém nhau 17 - 37 - 77
99 Gải mã giấc mơ Chết sống lại 62 - 74
100 Gải mã giấc mơ Chia ly 52 - 57 - 72