Loto188

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20-07-2022 Thứ tư 1 G3-1;
28-07-2022 Thứ năm 1 G1-1; 8
05-08-2022 Thứ sáu 3 G2-1; G3-1; G3-6; 8
08-08-2022 Thứ hai 1 G5-6; 3
10-08-2022 Thứ tư 1 G5-6; 2
11-08-2022 Thứ năm 1 G5-2; 1