Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
26-05-2019 Chủ nhật 1 G6-2;
30-05-2019 Thứ năm 1 G3-6; 4
31-05-2019 Thứ sáu 1 G4-1; 1
01-06-2019 Thứ bảy 1 G7-3; 1
04-06-2019 Thứ ba 1 G4-2; 3
12-06-2019 Thứ tư 1 G3-4; 8
14-06-2019 Thứ sáu 1 G6-1; 2
17-06-2019 Thứ hai 1 G4-4; 3
18-06-2019 Thứ ba 1 G7-2; 1