Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24-09-2019 Thứ ba 1 G3-5;
25-09-2019 Thứ tư 1 G3-5; 1
26-09-2019 Thứ năm 1 G4-1; 1
27-09-2019 Thứ sáu 2 G4-1; G5-4; 1
28-09-2019 Thứ bảy 1 G5-1; 1
13-10-2019 Chủ nhật 1 G4-3; 15
15-10-2019 Thứ ba 1 G7-1; 2