Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07-08-2019 Thứ tư 2 G4-3; G7-4;
08-08-2019 Thứ năm 1 G3-1; 1
09-08-2019 Thứ sáu 1 G5-2; 1
12-08-2019 Thứ hai 1 G5-4; 3
16-08-2019 Thứ sáu 1 G4-3; 4
18-08-2019 Chủ nhật 1 G3-1; 2
22-08-2019 Thứ năm 1 G5-5; 4