Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
30-01-2020 Thứ năm 2 G2-2; G7-2;
09-02-2020 Chủ nhật 1 G3-4; 10
13-02-2020 Thứ năm 1 G2-1; 4
16-02-2020 Chủ nhật 2 G3-4; G4-1; 3
17-02-2020 Thứ hai 1 G7-3; 1
22-02-2020 Thứ bảy 1 G4-3; 5
24-02-2020 Thứ hai 1 G6-2; 2