Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22-03-2019 Thứ sáu 1 G7-1;
24-03-2019 Chủ nhật 1 G2-1; 2
25-03-2019 Thứ hai 1 G5-4; 1
26-03-2019 Thứ ba 1 G6-1; 1
05-04-2019 Thứ sáu 1 G5-1; 10
09-04-2019 Thứ ba 1 G5-3; 4
13-04-2019 Thứ bảy 1 G4-4; 4
17-04-2019 Thứ tư 1 G5-3; 4
18-04-2019 Thứ năm 1 G5-6; 1
19-04-2019 Thứ sáu 1 G1-1; 1