Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20-01-2019 Chủ nhật 1 G1-1;
23-01-2019 Thứ tư 1 G5-1; 3
25-01-2019 Thứ sáu 1 G7-3; 2
27-01-2019 Chủ nhật 1 G3-4; 2
30-01-2019 Thứ tư 1 G3-4; 3
01-02-2019 Thứ sáu 1 G5-1; 2
09-02-2019 Thứ bảy 1 G5-2; 8