Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20-09-2021 Thứ hai 1 G3-2;
25-09-2021 Thứ bảy 1 G4-4; 5
28-09-2021 Thứ ba 1 G4-4; 3
05-10-2021 Thứ ba 3 G1-1; G5-3; G5-5; 7
08-10-2021 Thứ sáu 1 G4-3; 3
13-10-2021 Thứ tư 3 G1-1; G2-2; G3-1; 5
16-10-2021 Thứ bảy 3 G3-6; G4-1; G4-1; 3
17-10-2021 Chủ nhật 3 G3-6; G7-1; G7-1; 1
19-10-2021 Thứ ba 2 G5-5; G6-3; 2