Loto188

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
01-11-2022 Thứ ba 1 G4-1;
04-11-2022 Thứ sáu 1 G3-1; 3
09-11-2022 Thứ tư 2 G2-1; G3-1; 5
10-11-2022 Thứ năm 1 G4-4; 1
11-11-2022 Thứ sáu 1 G3-4; 1
18-11-2022 Thứ sáu 1 G4-1; 7
25-11-2022 Thứ sáu 1 G2-2; 7
26-11-2022 Thứ bảy 1 G4-3; 1