Loto188

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19-04-2022 Thứ ba 1 G7-1;
20-04-2022 Thứ tư 2 G3-3; G7-3; 1
08-05-2022 Chủ nhật 1 G7-4; 18
10-05-2022 Thứ ba 1 G2-2; 2