Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
27-03-2021 Thứ bảy 1 G2-2;
01-04-2021 Thứ năm 1 G7-4; 5
11-04-2021 Chủ nhật 1 G7-4; 10
14-04-2021 Thứ tư 1 G5-1; 3
15-04-2021 Thứ năm 1 G6-1; 1